Αρχική

LOGO

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας.

 

 

   Αντικείμενο της επιστήμης της Εγκληματολογίας είναι  η μελέτη του εγκληματικού φαινομένου.Φαινομένου που παρατηρείται σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες, δηλ. α) να θεσπίζονται κανόνες που απαγορεύουν επ΄απειλή ποινής ορισμένες ανθρώπινες συμπεριφορές, ως ιδιαίτερα βλαπτικές για την κοινότητα, β) κάποιοι άνθρωποι να παραβιάζουν αυτές τις απαγορεύσεις και γ) να τιμωρούνται για αυτό. Με άλλα λόγια τα στοιχεία που συνθέτουν το εγκληματικό φαινόμενο είναι ο κανόνας (ποινικός νόμος), η παράβαση (έγκλημα, εγκληματικότητα) και η κύρωση (ποινή).

 

   Το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών αλλάζει κατά τόπο και χρόνο, ανάλογα με τις πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες, αλλά το φαινόμενο ως τέτοιο παραμένει : δεν υπήρξε ποτέ  και πουθενά στο παρελθόν, ούτε υπάρχει στο παρόν, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον, οργανωμένη κοινωνία όπου το φαινόμενο αυτό να απουσιάζει. Αυτό δείχνουν όλες οι ιστορικές και συγκριτικές έρευνες. Μόνο αν όλοι οι άνθρωποι είχαν την ίδια δομή της προσωπικότητας , είχαν κοινωνικοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο και οι εν γένει περιβαλλοντικές συνθήκες παρέμεναν αναλλοίωτες, το φαινόμενο αυτό δεν θα παρετηρείτο. Το εγκληματικό φαινόμενο είναι γενικό, θετικό και δεκτικό επιστημονικής διερεύνησης, βασικά προαπαιτούμενα για την σχετική αυτονομία της επιστήμης που το μελετά. Με μέρος αυτού του  αντικειμένου  ασχολείται και η  Ποινική επιστήμη,  αλλά  από άλλη σκοπιά και κατ’άλλον τρόπο. Είναι κανονιστική επιστήμη, ενώ η Εγκληματολογία είναι, κατ΄εξοχήν, επιστήμη της πραγματικότητας. Η Εγκληματολογία αποτελεί για το Ποινικό δίκαιο ό,τι η Πολιτική επιστήμη για το Συνταγματικό δίκαιο.

 

   Είναι προφανές ότι όλες οι θεωρητικές και ερευνητικές προσπάθειες που αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια της επιστήμης της Εγκληματολογίας έχουν μια κοινωνική χρησιμότητα, αφού έχουν ως στόχο να αποκτηθούν τα αναγκαία δεδομένα και να ερμηνευθούν σωστά, ώστε να χαραχθεί και εφαρμοσθεί μια σωστή αντεγκληματική πολιτική για τον περιορισμό του εγκλήματος, με σεβασμό των θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όλων των εμπλεκομένων μερών.

 

   Σε αυτόν τον χώρο κινούμαστε όλοι όσοι από το 1978 ιδρύσαμε την «Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας». Κατά το Καταστατικό της έχει ως  σκοπό την « προαγωγή της μελέτης του εγκληματικού φαινομένου με την ένωση και τον συντονισμό της προσπάθειας των ασχολουμένων στη θεωρία και στην πράξη με το αντικείμενο τούτο». Τώρα με τη δημιουργία του ιστότοπου μας στοχεύουμε στην αλληλογνωριμία και στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μελών της Εταιρίας, όσο και μεταξύ αυτών και όλων εκείνων που θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν εφεξής με το αντικείμενο της επιστήμης της Εγκληματολογίας.

 

   Στις σελίδες μας θα βρείτε το Καταστατικό της ΕΕΕ, τις δράσεις μας κατά τα προηγούμενα  χρόνια, τα βιογραφικά των μελών του τωρινού ΔΣ και τα βιογραφικά και τις πρωτοβουλίες των μελών της Ομάδας Δράσης Νέων που αποτελείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή νέους επιστήμονες προερχομένους από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Κρήτης και Παντείου.

 

   Ελπίζουμε πως οι πληροφορίες που θα αρυσθείτε από την πλοήγησή σας στον ιστότοπο της Εταιρείας μας θα σας είναι πολλαπλώς χρήσιμες.

 

Ιάκωβος Φαρσεδάκης

Ομότιμος  Καθηγητής Εγκληματολογίας  Παντείου Πανεπιστημίου

Κοσμήτωρ ε.τ. Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Βραβείο Beaumont – Tocqueville