Εγγραφή Μέλους

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε επιστήμων που κατέχει πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο την Εγκληματολογία υπό ευρεία έννοια και κάθε πρόσωπο που μπορεί με την επιστημονική ή επαγγελματική του κατάρτιση να συμβάλλει  στους σκοπούς του σωματείου και που προτείνεται από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. κατόπιν αιτήσεώς του.

Η ιδιότητα του μέλους γίνεται ή μη αποδεκτή με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Προβλέπονται δύο είδη  μελών: τα  τακτικά   και τα επίτιμα. Το Δ.Σ. απονέμει τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου  σε διατελέσαντες Προέδρους της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας και του επίτιμου μέλους σε διακεκριμένους εγκληματολόγους, ως ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς τους. Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει ημεδαπός ή και αλλοδαπός εγκληματολόγος ο οποίος έχει  συνεργαστεί με την Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας και έχει προσφέρει σημαντικά στην ευόδωση των σκοπών της. Η απόφαση λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία τουλάχιστον έξι ψήφων μεταξύ των εννέα μελών του.

Κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει  την τακτική ετήσια εισφορά της οποίας το ποσό καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στη διοίκηση του Σωματείου.

Οι επίτιμοι πρόεδροι και τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση ετήσιας εισφοράς.

Η ιδιότητα του μέλους παύει:

  1. Με την αποχώρηση, έπειτα από δήλωση στο Δ.Σ.
  2. Με τη διαγραφή έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται:
    1. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εισφοράς επί 3 έτη.
    2. Σε περίπτωση επίδειξης συμπεριφοράς ασυμβίβαστης προς τους σκοπούς του σωματείου.
    3. Με τη διαγραφή που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση άλλου σπουδαίου λόγου σύμφωνα με το άρθρο 88 ΑΚ.

 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε την αίτηση.

 

Αρχείο Word

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αρχείο PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ