Πρόσφατη Βιβλιογραφία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2013

 

Βλάχου Β, Ιστορική επισκόπηση των εγκληματολογικών θεωριών κατά τον 19ο αιώνα – Η γένεση της Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Δασκαλόπουλου-Λιβαδά Φ., Διεθνές ποινικό δικαστήριο – Από τη Νυρεμβέργη στη Χάγη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Καρρά Α., Η αναίρεση στην ποινική δίκη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Παπανδρέου Π., Διαγράμματα ειδικών ποινικών νόμων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Φαρσεδάκη Ι. & Σατλάνη Χ., Εισαγωγή στο γενικό ποινικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Χριστόπουλου Π., Η εξ’αμελείας συναυτουργία, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα

 

Συλλογικό έργο, Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα – Αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση, Gutenberg, Αθήνα

Χάιδου Α., Εγκληματικότητα ανηλίκων: Αιτιολογικές προσεγγίσεις και κοινωνικός έλεγχος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Πίχου Μ., Η έννοια της επίθεσης στο διεθνές δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

 

Πιτσελά Α., Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη (Ζ’ έκδοση)

 

Κοτσαλή Λ., Ποινικό δίκαιο – Γενικό Μέρος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Κοτσαλή Λ., Δικαστική ψυχολογία & ψυχιατρική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Βέννη Κ., Πλαστογραφία των υπογραφών, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2012

 

Αναστασιάδου Σ., Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Κριτική, Αθήνα

 

Αρχιμανδρίτου Μ., Η φυλάκιση ως τρόπος κράτησης και ως μορφή έκτισης της ποινής, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

 

Βιδάλη Σ., Αστυνομία – Έλεγχος του εγκλήματος & ανθρώπινα δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Βιδάλη Σ. & Κουλούρη Ν., Αποκλίνουσα συμπεριφορά & ποινικό φαινόμενο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Γιαρένη Ι., Παράβαση καθήκοντος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Γιόκαρη Α. & Παζαρτζή Φ., Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Δέγλερη Π., Διαφθορά & δημόσιες συμβάσεις: Η νομοθετική και δικαστική περιπέτεια του «Βασικού Μετόχου» και του «Πιστοποιητικού Διαφάνειας», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Δημόπουλου Χ. & Θεολόγη Β., Εγχειρίδιο εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Ζαραφωνίτου Χ. (επιμ.), Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα – Περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Ζαφειρόπουλου Κ., Ποσοτική εμπειρική έρευνα και δημιουργία στατιστικών μοντέλων, Κριτική, Αθήνα

 

Καρανικόλα Σπ., Η επίδραση του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου στην ελληνική ποινική έννομη τάξη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Κωνσταντινίδη Α., Η απόδειξη στην ποινική δίκη, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

 

Κωστάρα Α., Ποινικό δίκαιο – Επιλογές Ειδικού Μέρους, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Λαμπροπούλου Έ., Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης, Ι. Σιδέρης, Αθήνα (2η έκδοση)

 

Πανούση Ι., Ο εγκληματίας στο έργο του Ντοστογιέφσκι:Υπο-χθόνιος ή υπερ-άνθρωπος;, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Παπαγεωργίου-Γονατά Σ., Ανθρωποκτονία με πρόθεση – Από τη θεωρία στην πράξη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Παπανεοφύτου Α., Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων – Μια κατασκευή ποινικής ασυλίας του επιχειρηματία – δράστη;, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Ριζάβα Φ., Θεωρητική προσέγγιση, κατ’ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Σαλτάνη Χρ., Εισαγωγή στην κυπριακή ποινική διαδικασία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Σπύρου Στ., Χρήση και εμπορία κοκαϊνης στην Ελλάδα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή

 

Μαργαρίτη Λ., Δικαστικά συμβούλια – Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

 

Μαργαρίτη Λ. (επιμ.), Κώδικας ποινικής δικονομίας – Τόμος ΙΙ – Ερμηνεία κατ’άρθρο (άρθρα 305-603), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Μαργαρίτη Λ., Προσωρινή κράτηση & περιοριστικοί όροι (Παρελθόν – παρόν – μέλλον), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

 

Παπαδαμάκη Α., Ποινική δικονομία, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη (2η έκδοση)

 

Πιτσελά Α. (επιμ.), Ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη – Συνέδριο προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

 

Φασούλα Ευ. & Μηλιώνη Φ. (επιμ.), Κοινωνία, έγκλημα, εθελοντισμός, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή

 

Φατούρου Μ., Ο βασανιστής ως όργανο της κρατικής εξουσίας, UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη (2η έκδοση)

 

Χαραλαμπάκη Α., Σύνοψη ποινικού δικαίου, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα

 

HarrowerJ., Δικαστική ψυχολογία, Μτφρ. Α.-Στ. Αντωνίου, Παπαζήσης, Αθήνα

 

RitzerG., Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, Κριτική, Μτφρ. Ι. Καυταντζόγλου, Αθήνα