Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης επί των των Σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την επιστολή:

Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης επί των των Σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας